Organiseren van interne beheersing

Organiseren van interne beheersing. Vol passie en energie helpt Passo Organisatieadvies je met het inrichten, verbeteren en toetsen van oplossingen voor interne beheersingsvraagstukken. Dit kan met behulp van de bouwstenen: processen, risk & control, audit en samenwerking. Deze bouwstenen tezamen inclusief het gedrag van mensen vormen samenhang, zorgen voor een passende interne beheersing. Het is de kracht van de verbinding tussen mensen, processen, structuren en het vermogen om te leren van uitgevoerde werkzaamheden die de interne beheersing succesvol maken. Ieder intern beheersingsvraagstuk vraagt om een maatwerk aanpak.

Interne beheersing

Waarom inzicht en samenhang in interne beheersing?

In onze 24/7 economie verwachten klanten en ketenpartners dat dienstverlening continu beschikbaar is en afspraken worden nagekomen. Dit betekent dat bedrijven hun bedrijfsvoering en dienstverlening goed moeten structureren, organiseren en plannen. Als deze bedrijfsvoering strak is georganiseerd is er ruimte over om in te spelen op kansen en ontwikkelingen die niet waren voorzien. Interne beheersing zorgt ervoor dat je weloverwogen besluiten kunt nemen om je bedrijfsdoelstellingen te realiseren. Interne beheersing is dus van cruciaal belang voor:

1 het gestructureerd, planmatig en continu kunnen waarmaken van de dienstverlening en

2 om snel te kunnen reageren, anticiperen en inspelen op komende ontwikkelingen.

Ben jij continue brandjes aan het blussen en wil je de basis van je organisatie goed neerzetten? Kom je tijd te kort doordat je achter de feiten aan rent? Worden beslissingen niet altijd goed afgewogen genomen en schiet de risicoafweging er wel eens bij in? Neem me mee in jouw wereld en laten we samen kijken op welke manier we een betere interne beheersing en bedrijfsvoering kunnen organiseren.

Werken vanuit een gedeelde wereld

Passo Organisatieadvies helpt je om een beter inzicht te krijgen in je vraagstuk over interne beheersing. Op basis van dit inzicht realiseren we met betrokkenen een ‘gedeelde wereld’. Deze gedeelde heeft ten doel om elkaar te snappen en om van daaruit een gezamenlijke aanpak en verbetering door te voeren om de bedrijfsdoelstellingen te realiseren. We zijn met elkaar in gesprek, luisteren naar elkaar en leren van elkaar. Doordat we echt met elkaar in gesprek zijn, zien we samenhang en kunnen we passende verbeteringen doorvoeren op de juiste plaats.

Lees meer over gedeelde wereld...

gerealiseerde interne beheersingsprojecten

1.

Een organisatie had te kampen met diverse incidenten op gebied van betalingen. Ontevreden klanten en herstelwerkzaamheden waren het gevolg. Door de situatie gezamenlijk met de medewerkers in kaart te brengen ontstond het inzicht in de wijze waarop de fouten ontstonden, welke beheersingsmaatregelen er ontbraken en hoe de huidige situatie in control gebracht kon worden. Op basis hiervan werden een maatregelen getroffen om het proces te op korte termijn te verbeteren en fouten te voorkomen. Voor de langere termijn hebben we eisen en specificaties opgesteld voor het nieuwe facturatie systeem dat later zou worden geïmplementeerd.

2.

Een marketingorganisatie worstelde met de grote hoeveelheid campagnes en de wijze waarop verschillende verkoopkanalen werden ingezet. Samen met keyspelers van de verschillende betrokken afdelingen hebben we het gehele campagne management proces van idee tot evaluatie opnieuw vormgegeven. Hierbij is het totaal aan campagnes inzichtelijk gemaakt, balans aangebracht in flexibiliteit en planmatigheid en kunnen gewogen beslissingen worden genomen. Alle campagnes kunnen worden overzien en uitgevoerd omdat alle betrokken kanalen en spelers tijdig worden voorzien van informatie. Door planmatig werken ontstaat flexibiliteit om on the spot te acteren. In de uitwerking van het proces hebben keyusers een cruciale rol gespeeld om kennis te ontwikkelen en over te dragen aan de collega medewerkers. De keyusers hebben met elkaar een gedeelde wereld gecreëerd. In deze gedeelde wereld snapte iedereen elkaars rol en ontstond teamspirit om een goed werkend proces neer te zetten.

3.

Een organisatie die net was gefuseerd had haar processen niet volledig uitgewerkt. Het gevolg was dat verantwoordelijkheden niet altijd scherp waren belegd en dat checks and balances niet overal goed waren. Op basis van een inventarisatie zijn de knelpunten geïdentificeerd en vervolgens samen met de medewerkers aangepakt. De geïdentificeerde processen, verantwoordelijkheden, controls en stuurinformatie zijn uitgewerkt. De kracht van het succes was dat de medewerkers zelf zijn actief betrokken zijn geweest in het delen van kennis en uitwerken van hun nieuwe werkwijzen.

4.

Voor een 'lerende organisatie' die sneller wil kunnen inspelen op de maatschappelijke ontwikkelingen en wijzigende klantvragen heeft Passo Organisatieadvies het lerende vermogen vergroot van een afdeling. Tezamen met de medewerkers hebben we als eerste stap een inventarisatie gedaan van de huidige samenwerking. Op basis daarvan hebben we een gezamenlijke visie geformuleerd. Deze visie verbindt de medewerkers (gedeelde wereld) en bepaalt de manier waarop een individu kan leren en hoe het team leert. Op basis hiervan hebben alle teamleden individuele leerpaden opgesteld en is het werkproces verbetert om het onderwerp leren beter tot zijn recht te laten komen.

Passo Organisatieadvies

Organiseren van interne beheersing, vanuit de invalshoeken:

Passo Organisatieadvies - Procesmanagement

Procesmanagement

Ga je een nieuwe bedrijfsactiviteit starten of bedrijfsonderdelen integreren?
Heb je last van overdrachtsmomenten die niet soepel verlopen? Zijn wachttijden te hoog en doorlooptijden te lang? Wordt niet het gewenste kwaliteit gerealiseerd en/of zijn er onduidelijke verantwoordelijkheden?
Zorg dat je groep soepel draait

Passo Organisatieadvies - Risk & Control

Risk & Control

Heb je het gevoel dat je niet alle risico's in je processen goed onder controle hebt? Kom je niet meer toe aan ondernemen en worstel je met controle druk? Wil je dit weer graag in balans brengen? Wil je met een frisse blik een doorlichting doen op je processen, projecten en bedrijfsvoering, maar wil je geen stempel van “audit”? Risicomanagement op en top.

Passo Organisatieadvies - Audit

Audit

Ervaar jij als ondernemer problemen bij een audit door o.a.:

  • Onderbezetting
  • Impact
  • Communicatieve vaardigheden

Dan kan ik je verder helpen zodat wij samen tot een oplossing komen.

Passo2Learn

De samenwerking in je organisatie tussen medewerkers onderling en met het management is van essentieel belang om de bedrijfsdoelstellingen te realiseren. Passo2Learn helpt je om een betere onderlinge samenwerking en communicatie te realiseren zodat je bedrijfsprocessen effectiever worden en je leert van de uitvoering. Wil jij je interne samenwerking verbeteren? Laten we samen kijken hoe we jouw de kwaliteiten van jouw team maximaal kunnen inzetten en verbeteren.

Over Passo organisatieadvies

Hans Wichards

Volg mij op LinkedIn

Zie mijn uitgevoerde projecten.